Uhlí a paliva

 Ceník hnědého uhlí

 
 Cena za t vč.DPH   21%
Bílinské uhlí –  ořech 1 5250,00 Kč
Bílinské uhlí –  ořech 2 5150,00 Kč
Bílinské uhlí –  kostka 5350,00 Kč
Brikety Rekord 2            7150,00 Kč
Brikety Rekord  balené 1 ks=10 kg 100,00 Kč/ks
bilinske_uhli_znamkaJsme držitele stříbrné známky prodejce
SD Bílina
 Stránky Severočeských dolů zde.

 

      Ceník dopravy

 
Ostroměř 90,00 Kč
do 5 km 250,00 Kč
do 10 km 400,00 Kč
V.Veselí, Chotělice, Smidary 470,00 Kč
do 15 km 540,00 Kč
do 20 km 710,00 Kč
nad 20 km a v případě velkých zakázek smluvní cena

!!! Nakládka na vozíky nakladačem je manipulační poplatek 40,– Kč.

!!! Manipulační poplatek pro objednávky pod 10 q úklid pásovým dopravníkem je 100,–Kč.

Nad 10 q úklid pásovým dopravníkem zdarma.

vyklapeni_web

uhli_1

Bílinské hnědé uhlí ořech 1 (úpravna Ledvice)

sypke_9

Bílinské uhlí ořech 2 (úpravna Ledvice)

sypke_10

Bílinské uhlí kostka (úpravna Ledvice)

uhli

Brikety Rekord 2 (Německo)

 

 

Reklamační řád pro prodej paliv

 

1. Uplatňování reklamací vad zakoupeného zboží

Vyskytne-li se vada u zakoupeného zboží, má kupující právo tuto vadu reklamovat u prodávajícího. Kupující je povinen uvést v čem vada spočívá a čeho se reklamací domáhá. Při uplatnění reklamace předloží doklad o nákupu zboží a odpovědný prodávající pořídí o reklamaci zápis.

2. Reklamace váhového množství paliva

Musí být kupujícím uplatněna ihned po převzetí paliva. Pokud se kontrolním převážením zjistí neoprávněnost reklamace, uhradí kupující prodávajícím náklady spojené s kontrolním převážením dodávky.

3. Reklamace jakosti paliva

Jakost dodávek je určena parametry jednotlivých druhů paliv, které jsou uvedeny v katalogu výrobců tuhých paliv. Kupující po převzetí dodávky neodkladně oznámí prodávajícímu zjištěné vady jakosti a to u zjevných vad do sedmi dnů od převzetí dodávky. (Zjevnými vadami se rozumí vyšší obsah podsítného v dodávce paliva). U skrytých jakostních vad lze uplatnit reklamaci do dvou měsíců od data dodání, nedošlo-li k podstatné změně dodaného paliva vinou kupujícího. Jedná se o případy, kdy dodané palivo obsahuje nepřípustné procento nespalitelných zbytků nebo má nižší výhřevnost. Tyto vady,které nemohly být zjištěny při přejímce paliva, se prokazují laboratorním rozborem vzorku odebraného z reklamované dodávky. V případě zjištění neoprávněnosti reklamace podle výsledku laboratorního rozboru kontrolního vzorku, hradí náklady s tím spojené kupující. Kupující je povinen umožnit prodavajícímu odběr kontrolního vzorku paliva.

4. Vyřízení reklamace

O oprávněnosti reklamace rozhoduje. V případě jakostních reklamací u zjevných vad dodaného paliva nejpozději do pěti dnů od uplatnění reklamace. V případě skrytých jakostních vad do sedmi dnů po obdržení výsledků rozboru odebraného vzorku. O vyřízení reklamace se sepíše zápis, kde se uvede i způsob náhrady oprávněné reklamace.

5. Záruční doba

Odpovědnost za vady se řídí Obč.zák. § 619 a následující. Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Obchoním a Občanským zákoníkem. Nevztahuje se na méně hodnotná paliva prodávaná za snížené ceny.